de Groene Loper

De Groene Loper: ‘Eén plan voor stad en snelweg’
 
Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat maakte op 25 juni 2009, namens de Stuurgroep, bekend dat het project A2 Maastricht gerealiseerd wordt door Avenue2. Met dit gunningsbesluit is gekozen voor het plan de Groene Loper en wordt duidelijk hoe de snelweg in de toekomst onder de grond gaat en de leefkwaliteit in Maastricht-Oost verbetert. In 2011 is Avenue2 gestart met voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van kabels, leidingen en riolering, bodem- en archeologieonderzoek, kappen van bomen en het slopen van flats. Het doel van deze werkzaamheden is het vrijmaken van het gebied - tussen vooral kruispunt Geusselt en knooppunt Europaplein - waar straks aan de slag wordt gegaan voor A2 Maastricht.
 
In het kort
Het plan zorgt voor een goede bereikbaarheid van Maastricht, doorstroming op de A2 bij knooppunt Geusselt en Europaplein, en nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de aangrenzende buurten door betere verkeersveiligheid en stedelijke vernieuwing van Maastricht-Oost.

Ruggengraat van het plan is:
·         de gestapelde tunnel, waardoor 80% van het huidige verkeer onder de grond gaat en bovengronds een woonerfklimaat ontstaat;
·         het groene, recreatieve lint voor fietsers en voetgangers, dat van de Landgoederenzone tot knooppunt Europaplein slingert;
·         2 markante en herkenbare stadsentrees.
Voor meer informatie over het plan de Groene Loper, A2 Maastricht en actuele informatie, ga naar www.a2maastricht.nl.